dphnb.rks-gov.net - /Fazat/Shtojca_7/


[To Parent Directory]

2/15/2018 1:45 PM 76981 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 01 Deçan-Dečane.docx
2/15/2018 4:02 PM 73616 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 02 Gjakovë-Djakovica.docx
2/15/2018 4:21 PM 74252 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 03 Gllogoc-Glogovac.docx
2/15/2018 4:37 PM 73814 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 04 Gjilan-Gnjilane.docx
2/16/2018 3:12 PM 78235 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 05 Dragash-Dragaš.docx
2/16/2018 3:35 PM 76334 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 06 Istog-Istok.docx
2/16/2018 3:44 PM 76185 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 07 Kaçanik-Kačanik.docx
2/16/2018 3:53 PM 76078 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 08 Kline-Klina.docx
2/16/2018 4:50 PM 73986 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 09 Fushë Kosovë-Kosovo Polje.docx
2/16/2018 5:04 PM 77424 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 10 Kamenicë-Kamenica.docx
2/20/2018 4:42 PM 71484 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 11 Mitrovicë-Mitrovica.docx
2/20/2018 4:49 PM 92907 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 12 Leposavic-Leposavic.docx
2/20/2018 4:56 PM 76630 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 13 Lipjan-Lipjan.docx
2/20/2018 5:03 PM 77399 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 14 Novobërdë-Novo Brdo.docx
2/20/2018 5:22 PM 78455 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 15 Obilic-Obilič.docx
2/20/2018 5:44 PM 76374 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 16 Rahovec-Orahovac.docx
2/22/2018 11:39 AM 73735 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 17 Pejë-Peč.docx
2/22/2018 11:47 AM 79275 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 18 Podujevë-Podujevo.docx
2/22/2018 11:54 AM 82783 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 19 Prishtina-Priština.docx
2/22/2018 12:10 PM 75341 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 20 Prizren-Prizren.docx
2/23/2018 2:54 PM 70468 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 21 Skënderaj-Srbica.docx
2/23/2018 3:01 PM 74761 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 22 Shtime-Štimlje.docx
2/23/2018 4:21 PM 72826 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 23 Shtërpcë-Štrpce.docx
2/23/2018 3:36 PM 75295 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 24 Suharekë-Suva Reka.docx
2/23/2018 4:34 PM 76421 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 25 Ferizaj-Uroševac.docx
2/23/2018 5:25 PM 81896 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 26 Viti-Vitina.docx
2/23/2018 5:53 PM 75275 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 27 Vushtrri-Vučitrn.docx
2/23/2018 6:04 PM 90713 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 28 Zubin Potok-Zubin Potok.docx
2/23/2018 6:12 PM 89082 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 29 Zveçan-Zvečan.docx
2/23/2018 6:23 PM 71040 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 30 Malishevë-Mališevo.docx
2/26/2018 11:24 AM 75812 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 31 Hani i Elezit-Elez Han.docx
2/26/2018 11:47 AM 74139 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 32 Mamush-Mamuša.docx
2/26/2018 12:03 PM 75249 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 33 Junik-Junik.docx
2/26/2018 12:33 PM 76650 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 34 Kllokoti-Klokot.docx
2/26/2018 12:48 PM 86510 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 35 Graçanicë-Gracanica.docx
2/26/2018 2:46 PM 75584 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 36 Ranillug-Ranilug.docx
2/26/2018 2:55 PM 78303 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 37 Partesh-Parteš.docx
7/6/2017 12:19 PM 61435 SHTOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë.docx
2/15/2018 4:37 PM 162 ~$TOJCA Nr.7 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e I-rë 04 Gjilan-Gnjilane.docx