dphnb.rks-gov.net - /Fazat/Shtojca_5/


[To Parent Directory]

2/15/2018 1:41 PM 69657 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 01 Deçan-Dečane.docx
2/15/2018 4:02 PM 66613 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 02 Gjakovë-Djakovica.docx
2/15/2018 4:21 PM 67445 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 03 Gllogoc-Glogovac.docx
2/15/2018 4:37 PM 67234 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 04 Gjilan-Gnjilane.docx
2/16/2018 3:12 PM 70898 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 05 Dragash-Dragaš.docx
2/16/2018 3:35 PM 69209 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 06 Istog-Istok.docx
2/16/2018 3:44 PM 68820 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 07 Kaçanik-Kačanik.docx
2/16/2018 3:53 PM 68775 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 08 Kline-Klina.docx
2/16/2018 4:50 PM 66666 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 09 Fushë Kosovë-Kosovo Polje.docx
2/16/2018 5:04 PM 70109 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 10 Kamenicë-Kamenica.docx
2/20/2018 4:42 PM 63832 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 11 Mitrovicë-Mitrovica.docx
2/20/2018 4:48 PM 85706 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 12 Leposaviq-Leposavič.docx
2/20/2018 4:56 PM 68982 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 13 Lipjan-Lipjan.docx
2/20/2018 5:02 PM 70133 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 14 Novobërdë-Novo Brdo.docx
2/20/2018 5:22 PM 70763 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 15 Obilic-Obilič.docx
2/20/2018 5:44 PM 68729 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 16 Rahovec-Orahovac.docx
2/22/2018 11:39 AM 66619 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 17 Pejë-Peč.docx
2/22/2018 11:47 AM 71824 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 18 Podujevë-Podujevo.docx
2/22/2018 11:54 AM 75550 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 19 Prishtina-Priština.docx
2/22/2018 12:10 PM 67783 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 20 Prizren-Prizren.docx
2/23/2018 2:53 PM 63106 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 21 Skënderaj-Srbica.docx
2/23/2018 3:01 PM 67194 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 22 Shtime-Štimlje.docx
2/23/2018 4:21 PM 65509 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 23 Shtërpcë-Štrpce.docx
2/23/2018 3:36 PM 67922 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 24 Suharekë-Suva Reka.docx
2/23/2018 4:34 PM 69150 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 25 Ferizaj-Uroševac.docx
2/23/2018 5:25 PM 74278 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 26 Viti-Vitina.docx
2/23/2018 5:52 PM 67662 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 27 Vushtrri-Vučitrn.docx
2/23/2018 6:04 PM 83157 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 28 Zubin Potok-Zubin Potok.docx
2/23/2018 6:12 PM 81909 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 29 Zveçan-Zvečan.docx
2/23/2018 6:23 PM 63767 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 30 Malishevë-Mališevo.docx
2/26/2018 11:24 AM 68419 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 31 Hani i Elezit-Elez Han.docx
2/26/2018 11:47 AM 66858 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 32 Mamush-Mamuša.docx
2/26/2018 12:03 PM 67878 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 33 Junik-Junik.docx
2/26/2018 12:33 PM 69326 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 34 Kllokoti-Klokot.docx
2/26/2018 12:47 PM 79185 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 35 Graçanicë-Gračanica.docx
2/26/2018 2:46 PM 68182 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 36 Ranillug-Ranilug.docx
2/26/2018 2:54 PM 70895 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 37 Partesh-Parteš.docx
7/6/2017 11:56 AM 54064 SHTOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës.docx
2/15/2018 1:41 PM 162 ~$TOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 01 Deçan-Dečane.docx
2/15/2018 4:37 PM 162 ~$TOJCA Nr.5 - Mostër - Konfirmimi i Pranimit të Kërkesës 04 Gjilan-Gnjilane.docx