dphnb.rks-gov.net - /Fazat/Shtojca_10/


[To Parent Directory]

2/15/2018 1:52 PM 80672 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 01 Deçan-Dečane.docx
2/15/2018 4:05 PM 77492 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 02 Gjakovë-Djakovica.docx
2/15/2018 4:21 PM 77870 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 03 Gllogoc-Glogovac.docx
2/15/2018 4:38 PM 77602 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 04 Gjilan-Gnjilane.docx
2/16/2018 3:13 PM 73693 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 05 Dragash-Dragaš.docx
2/16/2018 3:35 PM 71748 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 06 Istog-Istok.docx
2/16/2018 3:44 PM 71703 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 07 Kaçanik-Kačanik.docx
2/16/2018 3:53 PM 71562 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 08 Kline-Klina.docx
2/16/2018 4:51 PM 69498 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 09 Fushë Kosovë-Kosovo Polje.docx
2/16/2018 5:05 PM 72944 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 10 Kamenicë-Kamenica.docx
2/20/2018 4:43 PM 66655 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 11 Mitrovicë-Mitrovica.docx
2/20/2018 4:49 PM 88494 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 12 Leposaviq-Leposavič.docx
2/20/2018 4:57 PM 71684 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 13 Lipjan-Lipjan.docx
2/20/2018 5:03 PM 72947 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 14 Novobërdë-Novo Brdo.docx
2/20/2018 5:22 PM 73478 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 15 Obilic-Obilič.docx
2/20/2018 5:44 PM 71553 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 16 Rahovec-Orahovac.docx
2/22/2018 11:40 AM 69173 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 17 Pejë-Peč.docx
2/22/2018 11:48 AM 74830 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 18 Podujevë-Podujevo.docx
2/22/2018 11:55 AM 78246 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 19 Prishtina-Priština.docx
2/22/2018 12:11 PM 70422 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 20 Prizren-Prizren.docx
2/23/2018 2:54 PM 65887 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 21 Skënderaj-Srbica.docx
2/23/2018 3:01 PM 69872 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 22 Shtime-Štimlje.docx
2/23/2018 4:21 PM 68131 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 23 Shtërpcë-Štrpce.docx
2/23/2018 3:36 PM 70596 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 24 Suharekë-Suva Reka.docx
2/23/2018 4:34 PM 71826 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 25 Ferizaj-Uroševac.docx
2/23/2018 5:26 PM 76966 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 26 Viti-Vitina.docx
2/23/2018 5:53 PM 70272 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 27 Vushtrri-Vučitrn.docx
2/23/2018 6:04 PM 86002 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 28 Zubin Potok-Zubin Potok.docx
2/23/2018 6:13 PM 84450 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 29 Zveçan-Zvečan.docx
2/23/2018 6:23 PM 66463 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 30 Malishevë-Mališevo.docx
2/26/2018 11:24 AM 71164 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 31 Hani i Elezit-Elez Han.docx
2/26/2018 11:50 AM 69672 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 32 Mamush-Mamuša.docx
2/26/2018 12:04 PM 70653 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 33 Junik-Junik.docx
2/26/2018 12:34 PM 71960 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 34 Kllokoti-Klokot.docx
2/26/2018 12:48 PM 81901 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 35 Graçanicë-Gračanica.docx
2/26/2018 2:48 PM 71070 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 36 Ranillug-Ranilug.docx
2/26/2018 2:55 PM 73712 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 37 Partesh-Parteš.docx
5/29/2017 4:49 PM 57133 SHTOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi.docx
2/15/2018 4:38 PM 162 ~$TOJCA Nr.10 - Kërkesë për Leje Rrënimi 04 Gjilan-Gnjilane.docx