dphnb.rks-gov.net - /Fazat/Shtojca_8/


[To Parent Directory]

2/15/2018 12:46 PM 119948 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 01 Deçan-Dečane.docx
2/15/2018 3:03 PM 116612 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 02 Gjakovë-Djakovica.docx
2/15/2018 3:21 PM 117038 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 03 Gllogoc-Glogovac.docx
2/15/2018 3:37 PM 116513 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 04 Gjilan-Gnjilane.docx
2/16/2018 2:13 PM 120996 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 05 Dragash-Dragaš.docx
2/16/2018 2:35 PM 118610 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 06 Istog-Istok.docx
2/16/2018 2:45 PM 118501 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 07 Kaçanik-Kačanik.docx
2/16/2018 2:53 PM 118911 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 08 Kline-Klina.docx
2/16/2018 3:51 PM 116707 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 09 Fushë Kosovë-Kosovo Polje.docx
2/16/2018 4:05 PM 119966 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 10 Kamenicë-Kamenica.docx
2/20/2018 3:43 PM 114567 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 11 Mitrovicë-Mitrovica.docx
2/20/2018 3:49 PM 135626 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 12 Leposaviq-Leposavic.docx
2/20/2018 3:57 PM 118632 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 13 Lipjan-Lipjan.docx
2/20/2018 4:03 PM 120173 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 14 Novobërdë-Novo Brdo.docx
2/20/2018 4:22 PM 120527 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 15 Obilic-Obilič.docx
2/20/2018 4:44 PM 118885 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 16 Rahovec-Orahovac.docx
2/22/2018 10:39 AM 117006 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 17 Pejë-Peč.docx
2/22/2018 10:47 AM 122665 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 18 Podujevë-Podujevo.docx
2/22/2018 10:54 AM 125809 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 19 Prishtina-Pristina.docx
2/22/2018 11:10 AM 118420 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 20 Prizren-Prizren.docx
2/23/2018 1:54 PM 113416 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 21 Skënderaj-Srbica.docx
2/23/2018 2:01 PM 117105 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 22 Shtime-Štimlje.docx
2/23/2018 3:21 PM 115360 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 23 Shtërpcë-Štrpce.docx
2/23/2018 2:36 PM 118210 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 24 Suharekë-Suva Reka.docx
2/23/2018 3:34 PM 118859 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 25 Ferizaj-Uroševac.docx
2/23/2018 4:25 PM 124069 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 26 Viti-Vitina.docx
2/23/2018 4:53 PM 117547 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 27 Vushtrri-Vučitrn.docx
2/23/2018 5:04 PM 133202 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 28 Zubin Potok-Zubin Potok.docx
2/23/2018 5:12 PM 131853 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 29 Zveçan-Zvečan.docx
2/23/2018 5:23 PM 113929 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 30 Malishevë-Malisevo.docx
2/26/2018 10:24 AM 118930 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 31 Hani i Elezit-Elez Han.docx
2/26/2018 10:49 AM 117074 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 32 Mamush-Mamuša.docx
2/26/2018 11:03 AM 117684 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 33 Junik-Junik.docx
2/26/2018 11:33 AM 119165 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 34 Kllokoti-Klokot.docx
2/26/2018 11:48 AM 129306 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 35 Graçanicë-Gracanica.docx
2/26/2018 1:46 PM 118423 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 36 Ranillug-Ranilug.docx
2/26/2018 1:55 PM 120963 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 37 Partesh-Parteš.docx
7/6/2017 2:02 PM 107015 SHTOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të.docx
2/15/2018 3:37 PM 162 ~$TOJCA Nr.8 - Lista Kontrolluese për Shqyrtim të Kërkesës për Leje Ndërtimore për Kategorinë e II-të 04 Gjilan-Gnjilane.docx