dphnb.rks-gov.net - /Fazat/Shtojca_1/


[To Parent Directory]

2/15/2018 12:58 PM 165376 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 01 Deçan-Dečane.docx
2/15/2018 4:00 PM 162146 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 02 Gjakovë-Djakovica.docx
2/15/2018 4:20 PM 162993 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 03 Gllogoc-Glogovac.docx
2/15/2018 4:36 PM 162761 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 04 Gjilan-Gnjilane.docx
2/16/2018 3:11 PM 167020 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 05 Dragash-Dragaš.docx
2/16/2018 3:35 PM 165474 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 06 Istog-Istok.docx
2/16/2018 3:44 PM 165141 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 07 Kaçanik-Kačanik.docx
2/16/2018 3:52 PM 165222 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 08 Kline-Klina.docx
2/16/2018 4:50 PM 163188 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 09 Fushë Kosovë-Kosovo Polje.docx
2/16/2018 5:04 PM 166556 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 10 Kamenicë-Kamenica.docx
2/20/2018 4:42 PM 160250 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 11 Mitrovicë-Mitrovica.docx
2/20/2018 4:48 PM 182076 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 12 Leposaviq-Leposavič.docx
2/20/2018 4:56 PM 165430 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 13 Lipjan-Lipjan.docx
2/20/2018 5:02 PM 166555 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 14 Novobërdë-Novo Brdo.docx
2/20/2018 5:21 PM 167237 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 15 Obilic-Obilič.docx
2/20/2018 5:43 PM 165195 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 16 Rahovec-Orahovac.docx
2/22/2018 11:38 AM 163079 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 17 Pejë-Peč.docx
2/22/2018 11:46 AM 168600 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 18 Podujevë-Podujevo.docx
2/22/2018 11:53 AM 172041 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 19 Prishtina-Priština.docx
2/22/2018 12:09 PM 164273 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 20 Prizren-Prizren.docx
2/23/2018 2:52 PM 159780 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 21 Skënderaj-Srbica.docx
2/23/2018 3:00 PM 163407 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 22 Shtime-Štimlje.docx
2/23/2018 4:20 PM 162022 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 23 Shtërpcë-Štrpce.docx
2/23/2018 3:36 PM 164578 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 24 Suharekë-Suva Reka.docx
2/23/2018 4:33 PM 165567 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 25 Ferizaj-Uroševac.docx
2/23/2018 5:16 PM 170933 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 26 Viti-Vitina.docx
2/23/2018 5:54 PM 164142 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 27 Vushtrri-Vučitrn.docx
2/23/2018 6:05 PM 179851 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 28 Zubin Potok-Zubin Potok.docx
2/23/2018 6:13 PM 178362 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 29 Zveçan-Zvečan.docx
2/23/2018 6:23 PM 160331 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 30 Malishevë-Mališevo.docx
2/26/2018 11:23 AM 165025 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 31 Hani i Elezit-Elez Han.docx
2/26/2018 11:46 AM 163501 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 32 Mamush-Mamuša.docx
2/26/2018 12:02 PM 164462 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 33 Junik-Junik.docx
2/26/2018 12:33 PM 165910 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 34 Kllokoti-Klokot.docx
2/26/2018 12:47 PM 175637 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 35 Graçanicë-Gračanica.docx
2/26/2018 2:45 PM 164711 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 36 Ranillug-Ranilug.docx
2/26/2018 2:54 PM 167582 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 37 Partesh-Parteš.docx
7/6/2017 4:20 PM 149965 SHTOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore.docx
2/15/2018 4:36 PM 162 ~$TOJCA Nr.1 - Kërkesë për Kushte Ndërtimore 04 Gjilan-Gnjilane.docx