SHKARKO SHEMBULLIN SHKARKO UDHËZUESIN SHKARKO SHTOJCËN 1 SHKARKO SHTOJCËN 2 SHKARKO SHTOJCËN 3 SHTOJCA 4/a SHTOJCA 4/b SHTOJCA 4/c SHTOJCA 4/d SHTOJCA 4/e SHKARKO SHTOJCËN 5