SHKARKO SHTOJCËN 2 SHKARKO SHEMBULLIN SHKARKO UDHËZUESIN SHKARKO SHTOJCËN 5 SHKARKO SHTOJCËN 9 SHKARKO SHTOJCËN 7 VAZHDO NË HAPIN 3